Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgPríliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968

Kľúčové slová: reformný proces, pražská jar, 21. august 1968, občan, demokracia, výskum, náboženstvo, spomienky, dôvera, nerovnosti, kultúra, umenie, dejiny, právo

Zostavovatelia:
Mgr. Miroslav Tížik, PhD.
Mgr. Norbert Kmeť, CSc.

Recenzenti:
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
PhDr. Richard Pavlovič, PhD.

Autori: Zuzana Bartošová, Tatiana Bužeková, Bohumil Búzik, Joseph Grim Feinberg, Táňa Grauzelová, Norbert Kmeť, Stanislav Konečný, James Krapfl, Juraj Marušiak, Pavel Matejovič, Jaroslav Pažout, Jan Pešek, John Luke Ryder, Dalibor Státník, Štefan Šutaj, Miroslav Tížik, Milan Zeman

Jazyková úprava: Mgr. Miroslava Fabriciusová (slovenčina), za jazykovú podobu českých textov zodpovedajú autori

Preklad textu Johna Luke Rydera: PhDr. Elena Klátiková (ÚPV SAV)

Súhlas s použitím reprodukcií: Mgr. Zuzana Bartošová Ph.D., kurátorka Prvej investičnej skupiny a správkyňa Nadácie súčasného slovenského výtvarného umenia

Technická a grafická úprava, návrh obálky: Jarmila Štrbavá

Fotografia na obálke: Milan Zeman: Bratislava, Gaštanový hájik (Vinohrady), december 2016

Vydal: Sociologický ústav SAV v edícii Analýzy ako svoju 1. publikáciu, 2016

Adresa: Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

ISBN 978-80-85544-97-8
EAN 9788085544978

Odporúčaná maloobchodná cena 18,- €.

Publikácie z produkcie Sociologického ústavu SAV je možné zakúpiť v internetových kníhkupectvách, v kamenných predajniach kníhkupectiev v rámci Slovenskej republiky alebo so zľavou osobne na Sociologickom ústave SAV. Viac informácií o osobnom odbere nájdete na stránke knižnice SÚ SAV.


Zoznam priložených súborov:
[ Tizik_Kmet_obsah.pdf ]
[ Tizik_Kmet_obalka.jpg ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava