Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
Ľudia | People

Vitajte na stránkach Sociologického ústavu SAV

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia je najväčším pracoviskom základného výskumu v oblasti sociológie na Slovensku. Je garantom slovenskej účasti v programoch medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP, Výskum európskych hodnôt (EVS) a poskytuje doktorandské štúdium sociológie.

Ústav vydáva časopis Sociológia – Slovak Sociological Review a prevádzkuje Slovenský archív sociálnych dát, ktorý sprístupňuje verejnosti dátové súbory z výskumov realizovaných na Slovensku. Katalóg knižnice Sociologického ústavu je dostupný online. Viac o Sociologickom ústave SAV, v. v. i. sa dočítate tu.

Podujatia a aktuality

28.09.2022>>Diskurzná a dispozičná analýza konceptu solidarity v európskom migračnom a azylovom systéme: solidarita chápaná ako prepojenie jazyka a kontextu
(ústavný seminár)
07.09.2022>>Miesto štúdia alebo kariérne motivácie? Čo vysvetľuje ďalšiu mobilitu absolventov vysokoškolského štúdia v zahraničí
(ústavný seminár)
03.08.2022>>Rast cien a stav zdravotníctva spôsobujú najväčšie obavy. Väčšina respondentov sa snaží nakupovať lacnejšie alebo menej.
(tlačová správa)
15.06.2022>>Epistemologies of Collaboration: Lessons from an Anthropology of Smartphones and Smart Ageing
(ústavný seminár)
08.06.2022>>Ruská komunita v České republice: pluralismus sociokulturních identit
(ústavný seminár)
03.06.2022>>Obavy o klímu a podpora zelenej ekonomiky vo verejnej mienke na Slovensku
(tlačová správa)
25.05.2022>>Hypotekárne trajektórie v Záhrebe: rezidenčný majetok a subjektivita dlžníkov na európskej semiperiférii
(ústavný seminár)
03.05.2022>>From compromise to complicity: Managing the crisis of rule of law at the Council of Europe
(ústavný seminár)
02.05.2022>>Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2022 / 23
(doktorandské štúdium sociológie v akademickom roku 2022 / 23)
21.04.2022>>Vojna na Ukrajine posunula Slovákov geopoliticky na Západ. Dve tretiny respondentov pokladajú Rusko za nebezpečnú krajinu.
(tlačová správa)

Staršie podujatia nájdete tu.

Prieskum trhu

07.04.2022>>Výzva na predkladanie ponúk - ISSP Slovensko 2022
26.10.2021>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum Pretest ISSP 2023
01.07.2021>>Výzva na predkladanie ponúk - Pracovné kariéry zamestnancov priemyslu
08.03.2021>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum Pretest ISSP 2022
14.10.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum Brain drain 2020
17.09.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Reprezentatívny kvantitatívny výskum „Covid-19 a hodnoty“
23.04.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum CSES a ISSP Slovensko 2020
11.02.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum CSES a ISSP Slovensko 2020 - Pozor: Verejné obstarávanie bolo zrušené
16.10.2019>>Výzva na predkladanie ponúk - Fokusové skupiny projektu „Spoločenská dôvera na Slovensku“
13.08.2019>>Výzva na predkladanie ponúk - Omnibusový výskum NOVEMBER 1989 PO 30 ROKOCH

Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava