Kategória:

Miloslav Bahna

Riaditeľ

medzinárodná migrácia, kvantitatívny komparatívny výskum, metodológia kvantitatívneho spoločenskovedného výskumu

Ondrej Buchel

Vedecký pracovník

kvantitatívne metódy, experimentálne metódy, dotazníkový výskum, socioekonomické nerovnosti

Silvia Cintulová

administrative

Martino Comelli

dlh domácností, sociálny štát, ekonomická sociológia, makrosociológia, politická ekonómia

Monika Čambáliková

Samostatná vedecká pracovníčka

sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie, trh práce, občianska spoločnosť

Patrik Gažo

Vedecký pracovník

environmentálna sociológia, environmentálne štúdia práce, sociológia práce, politická ekológia a politická ekonómia

Ivan Chorvát

Vedecký pracovník

Robert Klobucký

Zástupca riaditeľa

História slovenskej sociológie, spoločenská dôvera, verejné politiky.

Zuzana Kusá

Samostatná vedecká pracovníčka

kvalitatívne metódy, solidarita a súdržnosť spoločnosti, sociálna politika, verejný diskurz

Jana Lindbloom

Samostatná vedecká pracovníčka

organizácie a inštitúcie, právo, profesie, konanie a interakcie, družstvá, majetkové vzťahy, kvalitatívny výskum, verejný diskurz

Petr Mezihorák

Samostatný vedecký pracovník

formy organizovania pracujúcich, pracovná migrácia, pracovný proces, kolektívne pracovnoprávne vzťahy, vymáhateľnosť pracovného práva

Silvia Miháliková

Samostatná vedecká pracovníčka

sociológia politiky, politická kultúra, teórie demokracie, symboly a mýty v živote spoločnosti, práva menšín

Katarína Moravanská

Vedecká pracovníčka

sociológia vidieka a mesta, sociálne a priestorové nerovnosti, bývanie, suburbanizácia, lokálny a regionálny rozvoj, sčítanie obyvateľov, kvantitatívna analýza dát

Marianna Mrva

Vedecká tajomníčka

spoločenská a inštitucionálna dôvera; spoločenská súdržnosť; konšpiračné teórie

Michal Puchovský

vedecký pracovník

sociológia náboženstva, sociálna antropológia, alternatívna spiritualita, moderné pohanstvo, populárna hudba a náboženstvo

Zuzana Sekeráková Búriková

Samostatná vedecká pracovníčka

Starostlivosť; Etika starostlivosti; platená starostlivosť o deti a domácnosť; pracovníčky v domácnosti; digitálne technológie; domov

Katarína Strapcová

Vedecká pracovníčka

sociálne nerovnosti, sociálna stratifikácia, environmentálna sociológia, výskum verejnej mienky, medzinárodný komparatívny výskum

Jana Strussová

Vedecká pracovníčka

sociológia prírody a životného prostredia, environmentálne hnutia, environmentálna výchova a vzdelávanie, organizačné aspekty právnických profesií

Miroslav Tížik

Samostatný vedecký pracovník

sociológia náboženstva, sociologická teória, výskum verejnej mienky, kvalitatívne metódy, sociológia umenia

Ángel Torres-Adán

Vedecký pracovník

Individuálne geopolitické preferencie, východná Európa, politika EÚ, politika EAEU

Veronika Valkovičová

Vedecká pracovníčka

sexuálne obťažovanie, sexuálne násilie, rodová rovnosť, sociálne hnutia

Jozef Zagrapan

Samostatný vedecký pracovník

politická sociológia, volebné správanie

Milan Zeman

Odborný pracovník

voľný čas, životný štýl, konzumné správanie, používanie informačných a komunikačných technológií, kvantitatívna analýza dát, medzinárodný komparatívny výskum

Dominik Želinský

Samostatný vedecký pracovník

sociologická teória, kultúrna sociológia, politická sociológia