Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
Ľudia | People

Welcome to pages of the Institute for Sociology of SAS

The Institute for Sociology of the Slovak Academy of Sciences is the largest basic research organization in the field of Sociology in Slovakia. It is the representative of Slovakia in international comparative research programs like the ISSP or the European Values Survey (EVS).

The Institute publishes Sociológia – Slovak Sociological Review and operates the Slovak Archive of Social Data which provides public access to data files from surveys carried out in Slovakia. The catalog of the institute's library is accessible on-line. Read more ....

News and events

28.09.2022>>Diskurzná a dispozičná analýza konceptu solidarity v európskom migračnom a azylovom systéme: solidarita chápaná ako prepojenie jazyka a kontextu
(ústavný seminár)
07.09.2022>>Miesto štúdia alebo kariérne motivácie? Čo vysvetľuje ďalšiu mobilitu absolventov vysokoškolského štúdia v zahraničí
(ústavný seminár)
03.08.2022>>Rast cien a stav zdravotníctva spôsobujú najväčšie obavy. Väčšina respondentov sa snaží nakupovať lacnejšie alebo menej.
(tlačová správa)
15.06.2022>>Epistemologies of Collaboration: Lessons from an Anthropology of Smartphones and Smart Ageing
(ústavný seminár)
08.06.2022>>Ruská komunita v České republice: pluralismus sociokulturních identit
(ústavný seminár)
03.06.2022>>Obavy o klímu a podpora zelenej ekonomiky vo verejnej mienke na Slovensku
(tlačová správa)
25.05.2022>>Hypotekárne trajektórie v Záhrebe: rezidenčný majetok a subjektivita dlžníkov na európskej semiperiférii
(ústavný seminár)
03.05.2022>>From compromise to complicity: Managing the crisis of rule of law at the Council of Europe
(ústavný seminár)
02.05.2022>>Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2022 / 23
(doktorandské štúdium sociológie v akademickom roku 2022 / 23)
21.04.2022>>Vojna na Ukrajine posunula Slovákov geopoliticky na Západ. Dve tretiny respondentov pokladajú Rusko za nebezpečnú krajinu.
(tlačová správa)

Older news and events can be found here.
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic