Kompletný zoznam publikácií

Pozrite si všetky naše publikácie v databáze SAV.

Publikácie vydané ústavom

Zoznam monografí, zborníkov a iných publikácií vydaných Sociologickým ústavom SAV.

Časopis Sociológia

Karentovaný časopis vydávaný Sociologickým ústavom, vychádza v slovenčine a angličtine 6 krát ročne od roku 1969.

Working Papers in Sociology

Nepravidelná online publikácia venovaná aktuálnym výsledkom z projektov realizovaných nielen v Sociologickom ústave SAV.