Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
img

Publikácie

Working Papers in Sociology

Working Papers in Sociology Sociologického ústavu SAV sú nepravidelná online publikácia venovaná aktuálnym výsledkom z projektov realizovaných nielen v Sociologickom ústave SAV.

Adresa redakcie
Working Papers in Sociology
Sociologický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Redaktori
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.

ISSN 2453-6970

Plné texty Working Papers in Sociology

2021

Working Papers in Sociology 2 / 2021
Obavy o klímu a podpora zelenej ekonomiky
(Katarína Strapcová)

Working Papers in Sociology 1 / 2021
Spotreba, spotrebná kultúra a životné prostredie
(Bohumil Búzik - Milan Zeman)

2020

Working Papers in Sociology 2 / 2020
Klimatická zmena a ochrana životného prostredia vo verejnej mienke na Slovensku
(Katarína Strapcová)

Working Papers in Sociology 1 / 2020
Slovensko počas pandémie: Prvé tri mesiace
Slovakia during the pandemic: The first three months
(Miloslav Bahna - Robert Klobucký - Marianna Mrva - Jozef Zagrapan)

2019

Working Papers in Sociology 4 / 2019
November 1989 – archívna správa o ideáloch
(Zuzana Kusá)

Working Papers in Sociology 3 / 2019
Determinants of Proactive Disclosure of Information at the Municipality Level in Slovakia
(Jozef Zagrapan - Peter Spáč)

Working Papers in Sociology 2 / 2019
Predstavy o demokracii: Zistenia prieskumu žiakov stredných škôl 2018/19
(Zuzana Kusá)

Working Papers in Sociology 1 / 2019
Consequences of Electoral reforms in Slovakia: Experimental Study
(Pavol Baboš - Aneta Világi)

2018

Working Papers in Sociology 2 / 2018
Slušnosť, znášanlivosť a nesebeckosť ako výchovné hodnoty: Zistenia Výskumu európskych hodnôt EVS na Slovensku a v Česku
(Zuzana Kusá - Dominika Orišková)

Working Papers in Sociology 1 / 2018
Tri konceptualizácie medzinárodnej migrácie študentov: Prípad Slovensko
(Mária Bystrianska)

2017

Working Papers in Sociology 2 / 2017
Reflexia stavu životných podmienok a migračné stratégie mládeže v málorozvinutých regiónoch Slovenska
(Peter Gajdoš – Katarína Moravanská)

Working Papers in Sociology 1 / 2017
Volia voliči v obciach s rómskou populáciou ĽSNS častejšie? Analýza individuálnych a kontextuálnych faktorov volebných rozhodnutí v parlamentných voľbách 2016
(Miloslav Bahna – Jozef Zagrapan)

2016

Working Papers in Sociology 3 / 2016
Naše školy a vzdelávanie: analýza názorov, očakávaní a skúseností s vybranými aspektmi vzdelávania na Slovensku
(Katarína Strapcová)

Working Papers in Sociology 2 / 2016
Predstavy o spravodlivej spoločnosti: Prvý pohľad na zistenia fókusových skupín k Výskumu európskych hodnôt EVS 2017 - Slovensko
(Zuzana Kusá)

Working Papers in Sociology 1 / 2016
Voľby do NR SR 2016: Čo charakterizovalo voličov
(Oľga Gyárfášová - Martin Slosiarik)

2015

Working Papers in Sociology 1 / 2015
Slovenskí absolventi vysokoškolského štúdia v zahraničí: Únik mozgov, alebo otvárajúce sa mobilitné kanály na Slovensku?
(Miloslav Bahna)
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava