Working Papers in Sociology are an irregular online publication series published by the Institute for Sociology of SAS on current results from research carried out not only at the Institute.

Address

Working Papers in Sociology
Sociologický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Editors

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.

ISSN 2453-6970

Full texts of Working Papers in Sociology

2022

Working Papers in Sociology 1 / 2022
Príroda a životné prostredie v novoročných príhovoroch slovenských a českých prezidentov (1994 – 2022)
(Zuzana Kusá)

2021

Working Papers in Sociology 2 / 2021
Obavy o klímu a podpora zelenej ekonomiky
(Katarína Strapcová)

Working Papers in Sociology 1 / 2021
Spotreba, spotrebná kultúra a životné prostredie
(Bohumil Búzik - Milan Zeman)

2020

Working Papers in Sociology 2 / 2020
Klimatická zmena a ochrana životného prostredia vo verejnej mienke na Slovensku
(Katarína Strapcová)

Working Papers in Sociology 1 / 2020
Slovensko počas pandémie: Prvé tri mesiace
Slovakia during the pandemic: The first three months
(Miloslav Bahna - Robert Klobucký - Marianna Mrva - Jozef Zagrapan)

2019

Working Papers in Sociology 4 / 2019
November 1989 – archívna správa o ideáloch
(Zuzana Kusá)

Working Papers in Sociology 3 / 2019
Determinants of Proactive Disclosure of Information at the Municipality Level in Slovakia
(Jozef Zagrapan - Peter Spáč)

Working Papers in Sociology 2 / 2019
Predstavy o demokracii: Zistenia prieskumu žiakov stredných škôl 2018/19
(Zuzana Kusá)

Working Papers in Sociology 1 / 2019
Consequences of Electoral reforms in Slovakia: Experimental Study
(Pavol Baboš - Aneta Világi)

2018

Working Papers in Sociology 2 / 2018
Slušnosť, znášanlivosť a nesebeckosť ako výchovné hodnoty: Zistenia Výskumu európskych hodnôt EVS na Slovensku a v Česku
(Zuzana Kusá - Dominika Orišková)

Working Papers in Sociology 1 / 2018
Tri konceptualizácie medzinárodnej migrácie študentov: Prípad Slovensko
(Mária Bystrianska)

2017

Working Papers in Sociology 2 / 2017
Reflexia stavu životných podmienok a migračné stratégie mládeže v málorozvinutých regiónoch Slovenska
(Peter Gajdoš – Katarína Moravanská)

Working Papers in Sociology 1 / 2017
Volia voliči v obciach s rómskou populáciou ĽSNS častejšie? Analýza individuálnych a kontextuálnych faktorov volebných rozhodnutí v parlamentných voľbách 2016
(Miloslav Bahna – Jozef Zagrapan)

2016

Working Papers in Sociology 3 / 2016
Naše školy a vzdelávanie: analýza názorov, očakávaní a skúseností s vybranými aspektmi vzdelávania na Slovensku
(Katarína Strapcová)

Working Papers in Sociology 2 / 2016
Predstavy o spravodlivej spoločnosti: Prvý pohľad na zistenia fókusových skupín k Výskumu európskych hodnôt EVS 2017 - Slovensko
(Zuzana Kusá)

Working Papers in Sociology 1 / 2016
Voľby do NR SR 2016: Čo charakterizovalo voličov
(Oľga Gyárfášová - Martin Slosiarik)

2015

Working Papers in Sociology 1 / 2015
Slovenskí absolventi vysokoškolského štúdia v zahraničí: Únik mozgov, alebo otvárajúce sa mobilitné kanály na Slovensku?
(Miloslav Bahna)