Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy

31.08.2021>>Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda(ky)
31.08.2021>>Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda(ky)
11.03.2021>>da|ra Service Level Agreement
11.09.2020>>Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
09.09.2020>>Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda(ky)
07.09.2020>>Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda(ky)
07.09.2020>>Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda(ky)
05.09.2019>>Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda(ky)
30.08.2019>>Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda(ky)
01.09.2018>>Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
01.09.2018>>Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
01.09.2018>>Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
01.09.2018>>Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
01.09.2017>>Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
01.09.2017>>Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
01.09.2017>>Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
21.04.2017>>Dohoda o poskytnutí odkladov z výskumov Agentúry FOCUS pre Sociologický ústav SAV
01.09.2016>>Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
01.09.2016>>Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
01.09.2016>>Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
13.07.2016>>Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov
13.06.2016>>Memorandum SÚ SAV a NÚCEM
28.04.2015>>Dohoda o uskutočňovaní doktorandského študijného programu v študijnom odbore Teória a metodológia sociológie
27.03.2012>>Dodatok c 1/2012
27.03.2012>>2/2012 Zmluva o dodávke výrobku
27.03.2012>>1/2012/ZD Zmluva o dielo - SUSAV - Focus
27.01.2012>>Dohoda č. 13/2012 - SU SAV - THS ÚSV SAV
11.01.2012>>Dohoda č. 3/2012 - SUSAV - THS ÚSV SAV
10.12.2011>>service-contract GVG
28.10.2011>>Zmluva o dielo TNS Slovakia - SU SAV
Realizácia zberu dát k projektu výskumu opatrovateliek seniorov
20.10.2011>>Zmluva Urad SAV - SU SAV
MVTS
02.08.2011>>Zmluva č.1/VEGA - 2/0115/11
27.05.2011>>Sociálny prieskum - oznam
24.05.2011>>zmluva o poskytnutí služby 1/2011
22.05.2011>>30/2011 zmluva o spolupraci SU - Veda
30.04.2011>>Zmluva o spolupráci medzi Sociologickým ústav SAV a Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV
04.04.2011>>Zmluva - Urad SAV - SU SAV 1
MVTS
04.04.2011>>NIESInclusion-Contract 2011-2012
29.03.2011>>VF-1/2011
29.03.2011>>Zmluva SAP 30-2011
10.02.2011>>09/2011 Zmluva o dodávke výrobku
27.01.2011>>Zmluva SU SAV - THS USV SAV
01.01.2011>>Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
01.01.2011>>Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Faktúry

31.012.2020>>Evidencia faktúr za rok 2020
20.12.2019>>Evidencia faktúr za rok 2019
27.12.2018>>141/2018 Jaroslav Porubanec - ITPLUS, Drienová 1/c, 821 01 Bratislava
27.12.2018>>138/2018 Jaroslav Porubanec - ITPLUS, Drienová 1/c, 821 01 Bratislava
27.12.2018>>134/2018 Tripsy s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo
21.12.2018>>140/2018 Lucia Jonatová, Žitná 7719/3, 83106 Bratislava-Rača
21.12.2018>>139/2018 Schiffel SK, spol. s r.o., Kaštielska 4, 821 05 Bratislava - Ružinov
21.12.2018>>133/2018 Tripsy s.r.o. Fučíkova 462, 92521 Sládkovičovo
20.12.2018>>136/2018 MALE CENTRUM, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava
20.12.2018>>135/2018 Decodom s.r.o., Pílska 7, 955 13 Topoľčany
20.12.2018>>132/2018 PPS One, s.r.o., Galvaniho 1591/8, 82104 Bratislava
19.12.2018>>137/2018 Centrum spoločných činností SAV, org. zl. VEDA - vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava
13.12.2018>>130/2018 CRIF, Slovak Credit Bureau, s.r.o, Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava
13.12.2018>>128/2018 Focus s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava
13.12.2018>>131/2018 Merkury, s.r.o., Martinčekova 2, 821 09 Bratislava
13.12.2018>>126/2018 Marián Velšic, Ph.D., Silvánska 21, 841 04 Bratislava
13.12.2018>>125/2018 Marian Velšic, PhD., Silvánksa 21, 841 04 Bratislava
13.12.2018>>124/2018 CSČ SAV, org. zl. THS ÚSV SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
13.12.2018>>123/2018 Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava
13.12.2018>>123/2018 Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava
13.12.2018>>129/2018 Malé centrum, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava
13.12.2018>>122/2018Martinus, s.r.o. Gorkého4, 036 01 Martin
12.12.2018>>119-120/2018 Centrum spoločných činností SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, Org. zl.: Správa účelových zariadení SAV, Dúbravská cesta 9,841 04 Bratislava
12.12.2018>>117/2018 Deličom, s.r.o. Jaskový Rad 5 831 01 Bratislava
12.12.2018>>116/2018 IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. Žitavská 14 82107 Bratislava
12.12.2018>>127/2018 CSČ SAV, org. zl. THS ÚSV SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
12.12.2018>>118/2018 IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Žitavská 14, 82107 Bratislava
12.12.2018>>121/2018 Malé centrum,s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislavava
11.12.2018>>114-115/2018 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 ,8 17 62 Bratislava,
10.12.2018>>111/2018 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava
10.12.2018>>113/2018 Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka: VEDA, vydavateľstvo SAV Dúbravská cesta 9 845 02 Bratislava
10.12.2018>>110/2018 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
07.12.2018>>108/2018 Ruth Candlish, 16 Holburn Way, Ryton, UK
06.12.2018>>107/2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov
03.12.2018>>106/2018 PRYZMAT Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 07 Bratislava
01.12.2018>>105/2018 Schiffel SK, s.r.o., Kaštielska 4, 821 085 Bratislava
30.11.2018>>104/2018 exe, a.s., Plynárenská 1, 82109 Bratislava
30.11.2018>>103/2018 IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. Žitavská 14 82107 Bratislava
30.11.2018>>102/2018 J6n Bures - FULL SERVIS eernySevsk6ho 29 85,l 01 Bratislava
29.11.2018>>101/2018 Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 81108 Bratislava
29.11.2018>>99-100/2018 Malé centrum, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava
28.11.2018>>98/2018 Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka: VEDA, vydavateľstvo SAV Dúbravská cesta 9 845 02 Bratislava
28.11.2018>>97/2018 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 81109 Bratislava,
22.11.2018>>92/2018 Akamedia, s.r.o., Bjornsonova 3039/1, 81105 Bratislava
22.11.2018>>93/2018 MALÉ CENTRUM, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava
21.11.2018>>94-95-96/2018 Centrum spoločných činností SAV, lsuvi avor\a ucota 845 35 Bratislava /THS ÚSV SAV Klemensova 19 813 64 Bratislava
16.11.2018>>91/2018 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava
15.11.2018>>90/2018 Whaat.sk, Federal Trade, s.r.o., Elektrárenská 1, 83101 Bratislava
12.11.2018>>87/2018 Centrum spoločných činností SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava: Org. zl: THS OSV SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
12.11.2018>>85-86/2018 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
09.11.2018>>89/2018 Slovenská akadémia vied úrad, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
09.11.2018>>88/2018 CSČ SAV, Org. zl.: THS ÚSV SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
09.11.2018>>89/2018 Slovenská akadémia vied úrad, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
24.10.2018>>84/2018 SPECTA, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
22.10.2018>>81/2018 CSČ SAV, org.zl. Veda - vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava
22.10.2018>>82/2018 CSČ SAV, org.zl. VEDA vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava
22.10.2018>>83/2018 CSČ SAV, org. zl. THS OSV SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
18.10.2018>>70/2018 Leberfinger s.r.o. Tyršovo nábrežie 12 851 01 Bratislava
17.10.2018>>74-75/2018 Slovak telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
17.10.2018>>80/2018 TATRA United Corporation a.s., Námestie 1. mája č. 5, 811 06 Bratislava
16.10.2018>>78/2018 NOLIS spol. s r.o., Opletalova 70/A, 841 07 Bratislava
16.10.2018>>77/2018 Schiffel SK, spol. s r.o., Kaštielska 4, 821 04 Bratislava
16.10.2018>>79/2018 ŠIGO,spol. s r.o., Župné nám. 7, 811 03 Bratislava
15.10.2018>>46/2018 SAV ÚRAD, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
11.10.2018>>72/2018 PPS ONE s.r.o., Galvanyho 1591/18, 821 04 Bratislava
11.10.2018>>73/2018 Schifel SK, spol. s r.o., Kaštielska 4, 821 05 Bratislava
21.09.2018>>71/2018 Axon Pro, s.r.o., Černyševského 29, 813 64 Bratislava
19.09.2018>>67/2018 Pavol Prutkay - Electric Works, Kladnianská 74, Bratislava - Ružinov
19.09.2018>>68/2018 Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., Organizačná zložka: THS OSV SAV Ktemensova 19 813 64 Bratislava
19.09.2018>>69/2018 Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., Organizačná zložka: THS OSV SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
12.09.2018>>65-66/2018 Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11.09.2018>>64/2018 Slovenská akadémia vied úrad, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
27.08.2018>>63/2018 Centrum spoločných činností SAV, organizačná zložka: THS OSV SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
24.08.2018>>60-61/2018 Slovak telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
17.08.2018>>62/2018 Centrum spoločných činností SAV, v.v.i. VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava
01.08.2018>>55/2018 Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka: VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava
01.08.2018>>56/2018 Slovenská akadémia vied - úrad, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
01.08.2018>>57/2018 Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie viec, Dúbravská cesta 9, 842 35 Bratislava
25.07.2018>>58-59/2018 Slovak telekom a.s., B ajkalska 28, 817 62 Bratislava
12.06.2018>>54/2018 Centrum spoločných činností , org.zl. THS ÚSV SAV, Dúbravská cesta 9, 842 35 Bratislava
11.06.2018>>53/2018 Slovenská akadémia vied úrad, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
11.06.2018>>52/208 CZ- Czech statistical office, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 -Strašnice
10.06.2018>>50-51/2018 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
07.06.2018>>49/2018 AGENTÚRA MANNA s.r.o., Pšeničná 9667/4, 821 06 Bratislava 214
07.06.2018>>48/2018 AGENTÚRA MANNA s.r.o. Pšeničná 9667/4, 821 06 Bratislava 214
30.05.2018>>47/2018 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava,
23.05.2018>>46/2018 PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
17.05.2018>>44-45/2018 Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10.05.2018>>43/2018 Slovenská akadémia vied úrad, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
25.04.2018>>42/2018 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
23.04.2018>>41/2018 Veda, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava
20.04.2018>>40/2018 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
17.04.2018>>39/2018 Stichting EVS study group, Warandellan 2, 5037 AB Tilburg, The Netherlands
16.04.2018>>37/2018 Diners Club CS, s.r.o. , Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
12.04.2018>>35-36/2018 Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11.04.2018>>34/2018 Slovenská akadémia vied úrad, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
06.04.2018>>33/2018 FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava
28.03.2018>>32/2018 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 81109 Bratislava,
26.03.2018>>31/2018 COPY PRINT GROUP, a.s., Bojnická 3, 831 04 Bratislava
22.03.2018>>30/2018 Kongresov6 centrum Slovenskej akadémie vied, Zámocká 18, 919 04 Smolenice
21.03.2018>>27/2018 MALE CENTRUM, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava
21.03.2018>>28/2018 THS ÚSV SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
21.03.2018>>26/2018 exe, a.s., Plynárenská 1, 82109 Bratislava
21.03.2018>>29/2018 Datacomp s.r.o., Pri Suchom mlyne 29, Bratislava 81104
20.03.2018>>25/2018 Slovenská akadémia vied úrad, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
20.03.2018>>23-24/2018 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20.03.2018>>22/2018 František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava
12.03.2018>>21/2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov
10.03.2018>>20/2018 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice 04011
10.03.2018>>19/2018 realshop.sk, s.r.o., Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava
07.03.2018>>18/2018 Alfa office, s.r.o., Kazanská 5, 821 06 Bratislava
07.03.2018>>17/2018 PRO.Laika spol. s r.o., Palackého 12, 811 02 Bratislava 1
28.02.2018>>16/2018 do Mannheimer Zentrum fur Europäische Sozialforschung Universität Mannheim Prof. Dr. Irena Kogan ECSR Secretary/Treasurer
28.02.2018>>14/2018 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
28.02.2018>>15/2018 ACREA SR, s.r.o. Zámocká 30 Bratislava, 81101 SK
26.02.2018>>13/2018/ FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava
26.02.2018>>12/2018 ArcGEO Information Systems s.r.o., Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, SR
26.02.2018>>11/2018 MALE CENTRUM, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava
26.02.2018>>10/2018 Diners Club CS, s.r.o. , Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
19.02.2018>>8-9/2018 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19.02.2018>>7/2018 Slovenská akadémia vied úrad, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
30.01.2018>>6/2018 Mgr. Dušana Blašková , Plickova 1, 831 06 Bratislava
23.01.2018>>5/2018 Slovenská akadémia vied úrad, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
22.01.2018>>4/2018 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
17.01.2018>>3/2018 News and Media Holding a.s. , Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava
15.01.2018>>1-2/2018 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
29.12.2017>>142/2017 Vydavateľstvo AKAmedia, s.r.o., Bjornsonova 3039/1, 811 05 Bratislava
28.12.2017>>140/2017 AXONPRO, s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava
28.12.2017>>131/2017 ALZA.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
28.12.2017>>141/2017 AXON PRO, s.s.o., Černyševského 26,851 01 Bratislava
28.12.2017>>139/2017 J. Porubanec - ITPLUS, Drieňová 1/c, 821 01 Bratislava
28.12.2017>>138/2017 Alza.sk, Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
28.12.2017>>137/2017 EXE. s.r.o., Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava
23.012.2017>>136/2017 THS ÚSV SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
23.12.2017>>135/2017 F.Majtán - Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava
23.12.2017>>134/2017 PPS ONE, s.r.o., Galvaniho 1591/8, 821 04 Bratislava (Chránená dielňa)
23.12.2017>>133/2017 PPS ONE, s.r.o., Galvaniho 1591/8, 821 04 Bratislava
22.12.2017>>132/2017 ALZA.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
22.12.2017>>130/2017 B2B partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava
15.12.2017>>128/2017 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
15.12.2017>>127/2017 Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
15.12.2017>>125/2017 Slovenská akadémia vied úrad, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
15.12.2017>>126/2017 AXON PRO spol. s r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava
15.12.2017>>129/2017 TNS Slovakia, s.r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
15.12.2017>>124/2017 Diners Club CS, s.r.o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
14.12.2017>>119-120/2017 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,817 62 Bratislava
14.12.2017>>122/2017 MALE CENTRUM, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava
14.12.2017>>123/2017 MALE CENTRUM, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava
14.12.2017>>121/2017 MALE CENTRUM, s.r.o. Radlinského 9 812 37 Bratislava
14.12.2017>>118/2017 EKOFIN Prešov, s.r.o. Justičná 2 08001 Prešov 1
11.12.2017>>117/2017 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
11.12.2017>>116/2017 SAP - Slovak Academic Press s.r.o., Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava
11.12.2017>>115/2017 AXON PRO spol. s r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava
07.12.2017>>112/2017 Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 81108 Bratislava
07.12.2017>>113/2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
07.12.2017>>114/2017 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava,
30.11.2017>>107/2017 CopyPrint Group, a.s., Bojnícka 3, Bratislava 831 04
30.11.2017>>109/2017 NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
30.11.2017>>110/2017 MALÉ CENTRUM, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava
30.11.2017>>108/2017 TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 92521 Sládkovičovo
30.11.2017>>111/2017 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
28.11.2017>>101/2017 Veda, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava
28.11.2017>>102/2017 Veda, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava
28.11.2017>>105/2017 AGENTÚRA MANNA s.r.o., Pšeničná 9667/4, 821 06 Bratislava 214
28.11.2017>>104/2017 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
28.11.2017>>103/2017 AGENTÚRA MANNA s.r.o., Pšeničná 9667/4, 821 06 Bratislava 214
24.11.2017>>99/2017 GESIS e.V. I Unter Sachsenhausen 6-8 | 50667 Kôln
24.11.2017>>98/2017 MALÉ CENTRUM, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava
24.11.2017>>96/2017 Veda, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava
24.11.2017>>97/2017 AGENTÚRA MANNA s.r.o., Pšeničná 9667/4, 821 06 Bratislava 214
24.11.2017>>100/2017 AXON PRO spol. s r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava
20.11.2017>>95/2017 Slovenská akadémia vied úrad, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
16.11.2017>>92/2017 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
16.11.2017>>93-94/2017 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14.11.2017>>91/2017 Baroma spol. s r.o. Humenské nám. 8, Bratislava V.
14.11.2017>>90/2017 Veda, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava
14.11.2017>>89/2017 Mgr. Gabriela Hložová, Slatinka nad Bebravou 116, 956 53 Slatina nad Bebravou
30.10.2017>>88/2017 Datacomp s.r.o., Pri Suchom mlyne 29, 81104 Bratislava
30.10.2017>>87/2017 NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
28.10.2017>>86/2017 Slovenská akadémia vied úrad, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
24.10.2017>>85/2017 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
20.10.2017>>84/2017 Diners Club CS, s.r.o. , Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
18.10.2017>>82-83/2017 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,817 62 Bratislava,
11.10.2017>>81/2017 AGENTÚRA MANNA s.r.o., Pšeničná 9667/4, 821 06 Bratislava 214
05.10.2017>>80/2017 MALE CENTRUM, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava
02.10.2017>>79/2017 AGENTÚRA MANNA s.r.o., Pšeničná 9667/4, 821 06 Bratislava 214
02.10.2017>>78/2017 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo
25.09.2017>>77/2017 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo
21.09.2017>>76/2017 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
14.09.2017>>75/2017 Slovenská akadémia vied úrad, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
13.09.2017>>73-74/2017 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,817 62 Bratislava
08.09.2017>>71/2017 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, 813 64 Bratislava, Klemensova 19
08.09.2017>>72/2017 Veda, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava
25.08.2017>>70/2017 Diners Club CS, s.r.o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
24.08.2017>>69/2017 AXON PRO spol. s r.o., Cernyševského 26, 851 01 Bratislava
17.08.2017>>67-68/2017 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,817 62 Bratislava
11.08.2017>>66/2017 Centralis SK, s.r.o., Galvániho 12/B, 821 04 Bratislava
11.08.2017>>65/2017 Česká republika - Český štatistický úrad, org. si. štátu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 - Strašnice
24.07.2017>>64/2017 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 9, 813 64 Bratislava
24.07.2017>>63/2017 MALE CENTRUM, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Objednávky

05.12.2018>>88/2018 Deličom, s.r.o., Jaskový Rad 5, P.O.BOX 68, 831 01 Bratislava
05.12.2018>>92/2018 ALZA. SK, Bottova, Bratislava
05.12.2018>>93/2018 CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o., CRIF Mlynské nivy 14, 82109.Bratislava
29.11.2018>>86/2018 Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
28.11.2018>>85/2018 PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12 81108 Bratislava
28.11.2018>>87/2018 Centrum spoločných činností SAV org. zl. VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava
27.11.2018>>84/2018 Full Servis - Ján Bureš, Černyševského 29, 851 01 Bratislav
27.11.2018>>83/2018 IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., P.O.Box 16, 820 13 Bratislava 213
26.11.2018>>81/2018 Malé centrum s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava
26.11.2018>>80/2018 Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin
26.11.2018>>76/2018 Marián Velšic, Ph D. Silvánska 21, 841 04 Bratislava
23.11.2018>>78/2018 DATART s.r.o., Pestovateľská 13, Bratislava 821 04
23.11.2018>>72/2018 VEDA vydavateľstvo SAV, Dúbravská 9, 845 02 Bratislava
23.11.2018>>69/2018 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Krížna 19m 811 07 Bratislava
23.11.2018>>68/2018 Ruth Candlish, 16 Holburn Way, Ryton Veľká Británia - United Kingdom
22.11.2018>>74/2018 EXE.Sk a.s., Plynárenská, 821 05 Bratislava
22.11.2018>>77/2018 Internet Mail Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
21.11.2018>>75/2018 ALZA.SK, Bottova, 81105 Bratislava
21.11.2018>>71/2018 Marián Velšic Ph.D., Silvánska 21, 841 04 Bratislava
21.11.2018>>73/2018 PPS ONE, Galvaniho 8, 821 04 Bratislava /Chránená dielňa
19.11.2018>>70/2018 Schiffel SK, s.r.o., chránená dielňa, Kaštielska 4, 821 03 Bratislava
19.11.2018>>67/2018 Malé centrum, s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava
14.11.2018>>66/2018 ALZA.SK, Bottova č., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
25.10.2018>>65/2018 WHAAT.sk Federal Trade, s.r.o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
25.10.2018>>63/2018 Akamedia, Bjórnsonova 1, 81105 Bratislava
23.10.2018>>60/2018 Malé centrum, s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava
15.10.2018>>59/2018 Úrad SAV, Štefánikova 49, Bratislava
11.10.2018>>58/2018 SPECTA s.r.o., Ružová dollina 6, 821 08 Bratislava
01.10.2018>>56/2018 TATRA United Corporation, a.s., Námestie 1. mája č. 5, 81 06 Bratislava
01.10.2018>>53/2018 Šigo spol. s r.o., Župné nám. 7, 811 03 Bratislava
27.09.2018>>52/2018 Schiffel SK, spol. s r.o., Kaštielska 4, 821 05 Bratislava
27.09.2018>>54/2018 NOLIS, spol. s r.o., Opletalova 70/A, 84107 Bratislava
24.09.2018>>51/2018 CSČ SAV, org.zl. Veda vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 202 Bratislava
18.09.2018>>55/2018 PPS ONE s.r.o., Galvaniho 1591/18, 821 04 Bratislava
17.09.2018>>50/2018 SAV rad, Šteánikova 49, 814 38 Bratislava
17.09.2018>>48/2018 CSC SAV, v. v. i., VEDA, vydavateľstvo SAV Dúbravská cesta 5820/9 841 04 Bratislava
17.09.2018>>49/2018 Schiffel sk, spol. s r.o., (chránená dielňa), Kaštielska 4, 821 06 Bratislava
11.09.2018>>47/2018 Leberfinger, s.r.o., Tyršovo nábrežie 12, 85101 Bratislava
11.09.2018>>46/2018 AXON PRO s.r.o Černyševského 26 85102 Bratislava
11.09.2018>>45/2018 Martinus s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin
20.08.2018>>44/2018 SAV - úrad, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
23.07.2018>>43/2018 Centrum spoločných činností v.v.i., org. zl. VEDA - Vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
18.06.2018>>42/2018 Igor Goruša, Dúbravská cesta 9, Bratislava
15.06.2018>>41/2018 SAV úrad, Štefánikova č. 49, 81438 Bratislava
07.06.2018>>40/2018 Český štatistický úrad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
04.06.2018>>39/2018 Ústredná knižnica SAV, Klemensova 19, 814 67 Bratislava
21.05.2018>>36/2018 ALZA.SK, Bottova 6654/7, 81109 Bratislava
21.05.2018>>34/2018 EW- PABOL PRUTKAY Elektroinštalačná firma Kladnianska 74, 821 05 Bratislava
15.05.2018>>35/2018 Úrad SAV, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
14.05.2018>>37/2018 Agentúra Manna s.r.o. Pšeničná 9667/4, 821 06 Bratislava 214
12.04.2018>>33/2018 Úrad SAV, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
11.04.2018>>32/2018 TRIPSY, s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo
23.03.2018>>26/2018 VEDA vydavateľstvo SAV, Dúbravská 9, 845 02 Bratislava
22.03.2018>>30/2018 ALZA.SK, Bottova, 831 04 BRATISLAVA
22.03.2018>>31/2018 Hewlett Packard Slovakia, s.r.o., J. Galvaniho 7, P.O.Box 43, 820 02 Bratislava (vybavuje PosAM, s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
19.03.2018>>29/2018 SAV - úrad, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
19.03.2018>>28/2018 Copy Print Group, a. s., Bojnická 3, 831 04 Bratislava
17.03.2018>>27/2018 Martinus s.r.o., Bratislava
15.03.2018>>25/2018 Pro.Laika s.r.o., Palackého 12, 81102 Bratislava
07.03.2018>>24/2018 Kongresové centrum Smolenice SAV, Smolenice
05.03.2018>>22/2018 Malé centrum s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava
02.03.2018>>19/2018 TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava
02.03.2018>>21/2018 Datacomp s.r.o., Pri Suchom mlyne 3897/29, 811 04 Bratislava
02.03.2018>>20/2018 FOCUS, spol. s r.o. Mgr. Martin Slosiarik, Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava
01.03.2018>>17/2018 Internet Mail Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
01.03.2018>>16/2018 EXE, a.s., Slávičie údolie 6 811 02 Bratislava 1
01.03.2018>>15/2018 Alfa office s.r.o., Kazanská 5, 821 06 Bratislava
01.03.2018>>18/2018 realshop.sk, s.r.o., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
28.02.2018>>12/2018 (PROVIDER CONTACT) Stichting European Values Systems Study Group Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg, The Netherlands
28.02.2018>>14/2018 PRO. Laika, spol. s r.o. Palackého 12, 811 02 Bratislava
28.02.2018>>13/2018 Datacomp s.r.o. Ing. Miroslav Belko, Pri Suchom mlyne 3897/29, 811 04 Bratislava
16.02.2018>>11/2018 SAV - úrad, Stefániková 49, 814 38 Bratislava
13.02.2018>>10/2018 ACREASK, s.r.o. Zámocká 30, 811 00 Bratislava 1
02.02.2018>>9/2018 ArcGEO Information Systems, s.r.o., Katarína Mihaliková/ Customer Care Autorized Esri Representative, Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava 1
01.02.2018>>8/2018 ALZA.sk ,Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava 1
26.01.2018>>5/2018 Marianum pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava
24.01.2018>>6/2018 VEDA vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava
19.01.2018>>7/2018 Úrad SAV, Štefánikova 49, Bratislava
19.01.2018>>4/2018 FOCUS, spol. s r.o., Mgr. Martin Slosiarik, Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava
04.01.2018>>3/2018 Malé centrum s.r.o Radlinského 9 811 07 Bratislava
03.01.2018>>2/2018 Dušana Blašková, Plickova 1, 831 06 Bratislava
02.01.2018>>1/2018 News and Media Holding a.s., Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava
19.12.2017>>96/2017 J. Porubanec - ITPLUS, Drieňova 1/c, 821 01 Bratislava
18.12.2017>>95/2017 TPD , Farského, Bratislava
18.12.2017>>93/2017 AXON PRO, spol. s.r.o., Černyševského 26, Bratislava
18.12.2017>>94/2017 Alza.sk, Bottova, Bratislava
15.12.2017>>92/2017 AXON PRO, spol. s.r.o., Černyševského 26, Bratislava
13.12.2017>>91/2017 EXE, a.s., Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava
13.12.2017>>90/2017 ALZA.sk - Alza.CZ, Jateční, 33a, 170 00 Praha 7
12.12.2017>>89/2017 ALZA.sk - Alza.CZ, Jateční, 33a, 170 00 Praha 7
12.12.2017>>88/2017 Úrad SAV, Štefánikova 49, Bratislava
12.12.2017>>86/2017 B2B s.r.o., Šulekova 2, 81106 Bratislava
05.12.2017>>82/2017 Malé centrum s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava
01.12.2017>>85/2017 AXON PRO s.r.o., Černyševského 26, Bratislava
28.11.2017>>79/2017 AXON PRO, Černyševského 26, Bratislava
28.11.2017>>84/2017 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
28.11.2017>>81/2017 PPS ONE (chránená dielňa), Galvaniho 8, 821 04 Bratislava
27.11.2017>>80/2017 PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12 811 08 Bratislava
21.11.2017>>77/2017 NAY, Einsteinova 18, 851 05 Bratislava
16.11.2017>>76/2017 COPY PRINT GROUP, a.s. Bojnická 3, 831 04, Bratislava
14.11.2017>>75/2017 Úrad SAV, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
14.11.2017>>73/2017 Tripsy s.r.o., Šamorínska 4,152 90301Senec
13.11.2017>>74/2017 Panta Rhei, s.r.o. - Eshop Vysoká 2/A 811 06 Bratislava
13.11.2017>>72/2017 VEDA vydavateľstvo SAV, Dúbravská 9, 845 02 Bratislava
09.11.2017>>69/2017 Agentúra Manna - catering, Latorická 4, 821 04 Bratislava
08.11.2017>>68/2017 Agentúra Manna - catering, Latorická 4, 821 04 Bratislava
08.11.2017>>70/2017 VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava
08.11.2017>>67/2017 Agentúra Manna- catering, Latorická 4, 821 04 Bratislava
31.10.2017>>71/2014 AXON PRO s.r.o., Černyševského 26, Bratislava
27.10.2017>>66/2017 Malé centrum s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava
25.10.2017>>65/2017 Baroma spol. s r.o. Humenské nám. 8 851 07 Bratislava
23.10.2017>>63/2017 NAY. sk, AUPARK Bratislava
20.10.2017>>64/2017 Datacomp s.r.o., Pri Suchom mlyne 3897/29, (vchod z ulice Záhorácka) 811 04 Bratislava
13.10.2017>>62/2017 Copy and Print group, Bojnícka 3, 831 04 Bratislava
11.10.2017>>61/2017 Úrad SAV, Štefánikova 49, Bratislava
06.10.2017>>60/2017 Malé centrum, s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava
04.10.2017>>59/2017 Mgr. Gabriela Hložová , Slatinka nad Bebravou 116, 956 53 Slatina nad Bebravou
25.09.2017>>58/2017 Agentúra Manna, Latorická 4, 821 04 Bratislava
22.09.2017>>57/2017 VEDA vydavateľstvo SAV, Dúbravská 9, 845 02 Bratislava
20.09.2017>>56/2017 Tripsy s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo
19.09.2017>>55/2017 Úrad SAV, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
14.09.2017>>53/2017 Manna, catering Latorická 4, 821 04 Bratislava
13.09.2017>>54/2017 Tripsy s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo
24.08.2017>>52/2017 Malé centrum, s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava
21.08.2017>>51/2017 Úrad SAV, Štefánikova 49, Bratislava
26.07.2017>>49/2017 Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin
24.07.2017>>50/2017 VEDA vydavateľstvo ,Dúbravská 9, 845 02 Bratislava
21.07.2017>>48/2017 Český štatistický úrad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
18.07.2017>>47/2017 Centralis SK, s.r.o., Galvaniho 12/B, Bratislava
18.07.2017>>46/2017 AXON PRO Černyševského 26 Bratislava
29.06.2017>>43/2017 Edenred Slovakia Karadžičova 8 820 15 Bratislava
29.06.2017>>45/2017 Martinus.sk, s.r.o., M .R .Štefánika 58, 036 01 Martin
13.06.2017>>42/2017 Úrad SAV Štefánikova 49 Bratislava
13.06.2017>>44/2017 Malé centrum s.r.o. Radlinského 9 811 07 Bratislava
08.06.2017>>41/2017 Manna, catering Latorická 4 821 04 Bratislava
30.05.2017>>40/2017 Ústredná knižnica, Klemensova 19, Bratislava
30.05.2017>>39/2017 Martin Clifford Styan Heyrovského 10 841 03 Bratislava
25.05.2017>>38/2017 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58 036 01 Martin
23.05.2017>>35/2017 VEDA vydavateľstvo SAV Dúbravská 9 845 02 Bratislava
23.05.2017>>36/2017 Malé centrum s.r.o. Radlinského 9 811 07 Bratislava
15.05.2017>>34/2017 USB stav, s.r.o., Mánesovo nám. 1, Bratislava
15.05.2017>>37/2017 Tripsy, s.r.o., Fuíkova 462, 925 21 Sládkovičovo
15.05.2017>>29/2017 Úrad SAV, Štefánikova 49, Bratislava
12.05.2017>>33/2017 Specta, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava
12.05.2017>>31/2017 Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin
12.05.2017>>32/2017 Malé centrum s.r.o. Radlinského 9 811 07 Bratislava
11.05.2017>>30/2017 Exposhop ,Tomášikova ul., Bratislava
05.05.2017>>28/2017 Agentúra Manna, s.r.o., Pšeničná 6997/4, Bratislava
05.05.2017>>27/2017 Ahentúra Manna, s.r.o., Pšeničná 9667/4, Bratislava
03.05.2017>>26/2017 VEDA, vydavateľstvo SAV, JUDr. Brňák, Dúbravská cesta 9, Bratislava
28.04.2017>>25/2017 Ing. Lelkes, Slatinská 34, Bratislava
25.04.2017>>24/2017 TPD - Farského, Bratislava
18.04.2017>>22/2017 SAV Úrad, Štefánikova 49 Bratislava
12.04.2017>>21/2017 Časopis Biograf, z.s., 471 57 Krompách 26
07.04.2017>>18/2017 Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin
31.03.2017>>10/2017 Malé centrum s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava
27.03.2017>>17/2017 František Kubač, Javorská 21, Bratislava
27.03.2017>>16/2017 Rober Vacula- Elektro, Ostredská č. 13, 821 02 Bratislava
23.03.2017>>20/2017 Malé centrum s.r.o. Radlinského 9 811 07 Bratislava
23.03.2017>>13/2017 VEDA Vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 845 02
20.03.2017>>14/2017 Malé centrum s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava
20.03.2017>>15/2017 Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin
20.03.2017>>12/2017 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58 036 01 Martin
20.03.2017>>11/2017 Jozef Šarmír, Medveďovej 20, 851 04 Bratislava
15.03.2017>>19/2017 Úrad SAV, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
17.02.2017>>8/2017 Kuchyne pre každého, Rovniakova ul. 6, Bratislava
15.02.2017>>7/2017 Úrad SAV, Štefánikova 49, Bratislava
15.02.2017>>9/20107 SLOVART-G.T.G.,s.r.o., Krupinská 4, Bratislava
31.01.2017>>4-5/2017 Malé centrum s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava
23.01.2017>>6/2017 VEDA vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
19.01.2017>>3/2017 Úrad SAV, Štefánikova 49, Bratislava
17.01.2017>>2/2017 SPECTA s.r.o, Ružová dolina 6, 82108 Bratislava
04.01.2017>>1/2017 News and Media Holding a.s., Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava
15.12.2016>>93/2016 Rudolf Vacula - Elektro, Ostredská č. 13, 821 02 Bratislava
15.12.2016>>90+92/2016 IRIS - Vydavateľstvo a tlač s.r.o., Žitavská 14, 82107 Batislava
13.12.2016>>88/2016 Axon PRO, s.r.o., Černyševského 26, Bratislava
13.12.2016>>87/2016 SAV úrad, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
09.12.2016>>86/2016 SHARK Computers, a.s., Hviezdoslavovo námestie 20, 81102 Bratislava
08.12.2016>>85/2016 Acrea.sk, s.r.o., Zámocká 30, 811 00 Bratislava
05.12.2016>>80/2016 Malé centrum, s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava
05.12.2016>>77-78/2016 Jaroslav Porubanec IT, Drieňová 1, 811 00 Bratislava
05.12.2016>>75/2016 Realshop s.r.o., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
05.12.2016>>83/2016 Malé centrum s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava
05.12.2016>>76/2016 Rudolf Vacula - Elektro, Ostredská č. 13, 821 02 Bratislava
05.12.2016>>79/2016 Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
05.12.2016>>73/2016 Tripsy, s.r.o., Prevádzka PPS ONE (chránená dielňa) Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo
23.11.2016>>72/2016 Alza.sk. s.r.o, Bottova 7, 811 09 Bratislava
23.11.2016>>71/2016 EXE, s.r.o., Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava
23.11.2016>>68/2016 VEDA - Vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava
23.11.2016>>70/2016Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 820 14
22.11.2016>>69/2015História - OZ, Hraničná 73, 821 02 Bratislava
18.11.2016>>67/2016 Realshop s.r.o., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
15.11.2016>>66/2016 SAV úrad, Štefánikova 49, Bratislava
18.10.2016>>60/2016 UNINIHY, Gajova 4, 811 09 Bratislava
18.10.2016>>61/2016 Malé centrum s.r.o., Radlinského 9,, 812 37 Bratislava
12.10.2016>>57/2016 Prajko s.r.o., Paprad 1716, Stará Turá 916 01
06.10.2016>>54/2016 Knihomol, s.r.o., Lotyšská 24, 821 06 Brartislava
06.10.2016>>55/2016 KNIHOMOĽ, s.r.o., Lotyšská 24, 821 06 Bratislava
03.10.2016>>53/2016 Ing. D. Hrnčiar, Víglašská 6, 851 06 Bratislava
29.09.2016>>52/2016 Jaroslav Porubanec, Drieňová 1, 821 01 Bratislava

Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava