Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
Ľudia | People

Welcome to pages of the Institute for Sociology of SAS

The Institute for Sociology of the Slovak Academy of Sciences is the largest basic research organization in the field of Sociology in Slovakia. It is the representative of Slovakia in international comparative research programs like the ISSP or the European Values Survey (EVS).

The Institute publishes Sociológia – Slovak Sociological Review and operates the Slovak Archive of Social Data which provides public access to data files from surveys carried out in Slovakia. The catalog of the institute's library is accessible on-line. Read more ....

News and events

13.09.2023>>Tracked and Segregated: The Effect of Early Informal Within-School Tracking in Schools with Students with Low Socioeconomic Status or Roma Ethnicity
(ústavný seminár)
11.09.2023>>Približne štvrtina voličov ešte nie je definitívne rozhodnutá koho voliť
(tlačová správa)
14.06.2023>>Gender, religion, and identity: Modernization of gender roles among the Bulgarian Muslims (Pomaks)
(ústavný seminár)
07.06.2023>>The Leaky Home - Exploring the integration of smart technologies in the home from an arts and cultural studies’ perspective
(ústavný seminár)
30.05.2023>>Obavy z rastu cien sú nižšie ako pred rokom. Obavy zo stavu zdravotníctva neklesajú.
(tlačová správa)
03.05.2023>>Charismatic Mimicry: Innovation and Imitation in the Case of Volodymyr Zelensky
(ústavný seminár)
26.04.2023>>Newcomers from Ukraine in Brno one year after the full-scale Russian invasion: From “temporary” and “low-skilled” migration to social reproduction of “low skillfulness
(ústavný seminár)
18.04.2023>>Menoslov zamestnancov oprávnených hlasovať vo voľbách riaditeľa Sociologického ústavu SAV v. v. i.
(informácia)
04.03.2023>>Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2023 / 24
(doktorandské štúdium sociológie v akademickom roku 2023 / 24)
24.02.2023>>Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie: Sociologický ústav SAV, v. v. i.
(výberové konanie)

Older news and events can be found here.
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic