Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
Ľudia | People

Welcome to pages of the Institute for Sociology of SAS

The Institute for Sociology of the Slovak Academy of Sciences is the largest basic research organization in the field of Sociology in Slovakia. It is the representative of Slovakia in international comparative research programs like the ISSP or the European Values Survey (EVS).

The Institute publishes Sociológia – Slovak Sociological Review and operates the Slovak Archive of Social Data which provides public access to data files from surveys carried out in Slovakia. The catalog of the institute's library is accessible on-line. Read more ....

News and events

15.02.2023>>The Eurasian Economic Union is dying, long live the EU? Impact of the Russian war in Ukraine on individual geopolitical preferences in Georgia.
(ústavný seminár)
01.02.2023>>Vyhlásenie voľby členov Vedeckej rady SÚ SAV, v. v. i.
(Správna rada SÚ SAV, v. v. i. vyhlasuje voľbu členov Vedeckej rady SÚ SAV, v. v. i.)
30.12.2022>>Tretina ľudí na Slovensku sa pozerá na rok 2023 s nádejou
(tlačová správa)
05.12.2022>>Podpora pre registrované partnerstvá po útoku v Bratislave narástla, o svoju bezpečnosť sa viac obávajú mladí.
(tlačová správa)
30.11.2022>>Dôvera v samosprávy je stabilná a väčšina respondentov prieskumu Ako sa máte, Slovensko? je spokojná s výsledkami komunálnych volieb
(tlačová správa)
24.11.2022>>Klimatická zmena a zelená ekonomika vo verejnej mienke
(seminár)
16.11.2022>>Rozpoznávanie praktík korupčného zlyhania: prípad verejných vypočutí prokurátorov
(ústavný seminár)
09.11.2022>>How Europeans understand solidarity, reciprocity and fairness? Methodological design and first results of a research project funded by the German Federal Ministry of Education and Research
(ústavný seminár)
26.10.2022>>A čo ďalej? Spôsob života po pandémii
(on line seminár Sekcie sociologickej teórie SSS pri SAV a Sociologického ústavu SAV, v. v. i.)
19.10.2022>>Európske hodnoty vo vzdelávaní - príklad aplikácie poznatkov z EVS vo vzdelávaní na stredných školách
(ústavný seminár)

Older news and events can be found here.
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic