Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
Ľudia | People

Vitajte na stránkach Sociologického ústavu SAV

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia je najväčším pracoviskom základného výskumu v oblasti sociológie na Slovensku. Je garantom slovenskej účasti v programoch medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP, Výskum európskych hodnôt (EVS) a poskytuje doktorandské štúdium sociológie.

Ústav vydáva časopis Sociológia – Slovak Sociological Review a prevádzkuje Slovenský archív sociálnych dát, ktorý sprístupňuje verejnosti dátové súbory z výskumov realizovaných na Slovensku. Katalóg knižnice Sociologického ústavu je dostupný online. Viac o Sociologickom ústave SAV, v. v. i. sa dočítate tu.

Podujatia a aktuality

04.03.2023>>Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2023 / 24
(doktorandské štúdium sociológie v akademickom roku 2023 / 24)
24.02.2023>>Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie: Sociologický ústav SAV, v. v. i.
(výberové konanie)
15.02.2023>>The Eurasian Economic Union is dying, long live the EU? Impact of the Russian war in Ukraine on individual geopolitical preferences in Georgia.
(ústavný seminár)
01.02.2023>>Vyhlásenie voľby členov Vedeckej rady SÚ SAV, v. v. i.
(Správna rada SÚ SAV, v. v. i. vyhlasuje voľbu členov Vedeckej rady SÚ SAV, v. v. i.)
30.12.2022>>Tretina ľudí na Slovensku sa pozerá na rok 2023 s nádejou
(tlačová správa)
05.12.2022>>Podpora pre registrované partnerstvá po útoku v Bratislave narástla, o svoju bezpečnosť sa viac obávajú mladí.
(tlačová správa)
30.11.2022>>Dôvera v samosprávy je stabilná a väčšina respondentov prieskumu Ako sa máte, Slovensko? je spokojná s výsledkami komunálnych volieb
(tlačová správa)
24.11.2022>>Klimatická zmena a zelená ekonomika vo verejnej mienke
(seminár)
16.11.2022>>Rozpoznávanie praktík korupčného zlyhania: prípad verejných vypočutí prokurátorov
(ústavný seminár)
09.11.2022>>How Europeans understand solidarity, reciprocity and fairness? Methodological design and first results of a research project funded by the German Federal Ministry of Education and Research
(ústavný seminár)

Staršie podujatia nájdete tu.

Prieskum trhu

07.11.2022>>Výzva na predkladanie ponúk - Dôvera a konšpirácie 2022
07.04.2022>>Výzva na predkladanie ponúk - ISSP Slovensko 2022
26.10.2021>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum Pretest ISSP 2023
01.07.2021>>Výzva na predkladanie ponúk - Pracovné kariéry zamestnancov priemyslu
08.03.2021>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum Pretest ISSP 2022
14.10.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum Brain drain 2020
17.09.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Reprezentatívny kvantitatívny výskum „Covid-19 a hodnoty“
23.04.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum CSES a ISSP Slovensko 2020
11.02.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum CSES a ISSP Slovensko 2020 - Pozor: Verejné obstarávanie bolo zrušené
16.10.2019>>Výzva na predkladanie ponúk - Fokusové skupiny projektu „Spoločenská dôvera na Slovensku“

Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava