Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
Ľudia | People

Vitajte na stránkach Sociologického ústavu SAV

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia je najväčším pracoviskom základného výskumu v oblasti sociológie na Slovensku. Je garantom slovenskej účasti v programoch medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP, Výskum európskych hodnôt (EVS) a poskytuje doktorandské štúdium sociológie.

Ústav vydáva časopis Sociológia – Slovak Sociological Review a prevádzkuje Slovenský archív sociálnych dát, ktorý sprístupňuje verejnosti dátové súbory z výskumov realizovaných na Slovensku. Katalóg knižnice Sociologického ústavu je dostupný online. Viac o Sociologickom ústave SAV, v. v. i. sa dočítate tu.

Podujatia a aktuality

13.09.2023>>Tracked and Segregated: The Effect of Early Informal Within-School Tracking in Schools with Students with Low Socioeconomic Status or Roma Ethnicity
(ústavný seminár)
11.09.2023>>Približne štvrtina voličov ešte nie je definitívne rozhodnutá koho voliť
(tlačová správa)
14.06.2023>>Gender, religion, and identity: Modernization of gender roles among the Bulgarian Muslims (Pomaks)
(ústavný seminár)
07.06.2023>>The Leaky Home - Exploring the integration of smart technologies in the home from an arts and cultural studies’ perspective
(ústavný seminár)
30.05.2023>>Obavy z rastu cien sú nižšie ako pred rokom. Obavy zo stavu zdravotníctva neklesajú.
(tlačová správa)
03.05.2023>>Charismatic Mimicry: Innovation and Imitation in the Case of Volodymyr Zelensky
(ústavný seminár)
26.04.2023>>Newcomers from Ukraine in Brno one year after the full-scale Russian invasion: From “temporary” and “low-skilled” migration to social reproduction of “low skillfulness
(ústavný seminár)
18.04.2023>>Menoslov zamestnancov oprávnených hlasovať vo voľbách riaditeľa Sociologického ústavu SAV v. v. i.
(informácia)
04.03.2023>>Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2023 / 24
(doktorandské štúdium sociológie v akademickom roku 2023 / 24)
24.02.2023>>Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie: Sociologický ústav SAV, v. v. i.
(výberové konanie)

Staršie podujatia nájdete tu.

Prieskum trhu

21.09.2023>>VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - „Konšpirácie v krajinách V4 2023“
31.05.2023>>Výzva na predkladanie ponúk - Používanie digitálnych technológií v partnerských vzťahoch 2023
07.11.2022>>Výzva na predkladanie ponúk - Dôvera a konšpirácie 2022
07.04.2022>>Výzva na predkladanie ponúk - ISSP Slovensko 2022
26.10.2021>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum Pretest ISSP 2023
01.07.2021>>Výzva na predkladanie ponúk - Pracovné kariéry zamestnancov priemyslu
08.03.2021>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum Pretest ISSP 2022
14.10.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum Brain drain 2020
17.09.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Reprezentatívny kvantitatívny výskum „Covid-19 a hodnoty“
23.04.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum CSES a ISSP Slovensko 2020

Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava