Riaditeľ
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.

Zástupca riaditeľa
Mgr. Robert Klobucký, PhD.

Vedecká tajomníčka
Mgr. Marianna Mrva, PhD.

Predsedníčka vedeckej rady
PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

Vedecká rada
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., Štatistický úrad SR
Prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., Filozofická fakulta UK
Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, PhD.
Mgr. Robert Klobucký, PhD.
PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

Medzinárodný poradný výbor
prof. PhDr. Dana Hamplová, PhD., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Prof Erika Harris, PhD, BA, University of Liverpool
Dr Tomáš Sniegoň, Lund University

Podpredsedníčka správnej rady
Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Správna rada
Mgr. Marianna Mrva, PhD.
Jarmila Štrbavá
Mgr. Jozef Zagrapan, PhD.

Predsedníčka dozornej rady
Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

Členovia dozornej rady
Ing. Iveta Červenková
doc. PhDr. Andrej Findor, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Ústavná rada
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.
Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
Mgr. Robert Klobucký, PhD.
PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
Mgr. Jana Lindbloom, PhD.
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
PhDr. Katarína Moravanská, PhD.
Mgr. Katarína Strapcová, PhD.
doc. Mgr. Miroslav Tížik, PhD.

Sekretariát a administratíva
Emília Pribelová
Jarmila Štrbavá

Knižnica
PhDr. Elena Kajabová