Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Organizačná štruktúra

Riaditeľ
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.

Zástupkyňa riaditeľa
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

Vedecký tajomník
Mgr. Robert Klobucký, PhD.

Predsedníčka vedeckej rady
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

Podpredsedníčka vedeckej rady
PhDr. Katarína Moravanská, PhD.

Členovia vedeckej rady
Prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., Filozofická fakulta UK
Mgr. Barbara Lášticová, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Mgr. Robert Klobucký, PhD.
Mgr. Jana Lindbloom, PhD.
PhDr. Katarína Moravanská, PhD.
Mgr. Katarína Strapcová, PhD.

Medzinárodný poradný výbor
prof. PhDr. Dana Hamplová, PhD., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Prof Erika Harris, PhD, BA, University of Liverpool
Dr Tomáš Sniegoň, Lund University

Podpredsedníčka správnej rady
Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Členovia správnej rady
Mgr. Marianna Mrva, PhD.
Jarmila Štrbavá
Mgr. Jozef Zagrapan, PhD.

Členovia ústavnej rady
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.
Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
Mgr. Robert Klobucký, PhD.
PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
Mgr. Jana Lindbloom, PhD.
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
PhDr. Katarína Moravanská, PhD.
Mgr. Katarína Strapcová, PhD.
Mgr. Miroslav Tížik, PhD.

Sekretariát a technický úsek SÚ SAV
Emília Pribelová
Silvia Danišová
Jarmila Štrbavá

Knižnica
PhDr. Elena Kajabová
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava