Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

About us

Organizational structure

Director
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.

Deputy director
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

Scientific secretary
Mgr. Robert Klobucký, PhD.

Chair of the Scientific Council
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

Members of the Scientific Council
Prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., Filozofická fakulta UK
Mgr. Barbara Lášticová, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Mgr. Katarína Strapcová, PhD.
Mgr. Robert Klobucký, PhD.
Mgr. Jana Lindbloom, PhD.
PhDr. Katarína Moravanská, PhD.

Members of the International Advisory Board
prof. PhDr. Dana Hamplová, PhD., Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences
Prof Erika Harris, PhD, BA, University of Liverpool
Dr Tomáš Sniegoň, Lund University

Members of the Institutional Council
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.
Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
Mgr. Robert Klobucký, PhD.
PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
Mgr. Jana Lindbloom, PhD.
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
PhDr. Katarína Moravanská, PhD.
Mgr. Katarína Strapcová, PhD.
Mgr. Miroslav Tížik, PhD.

Secretariat
Emília Pribelová
Silvia Danišová
Jarmila Štrbavá

Library
PhDr. Elena Kajabová
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic