Aktuálne výberové konanie je uzatvorené, o prípadnom novom výberovom konaní budeme včas informovať.

Sociologický ústav SAV, v. v. i. v Bratislave hľadá kandidátky a kandidátov na pozíciu vedeckého pracovníka.

Ponúkame
  • tvorivú prácu pre ľudí so záujmom o akademický výskum
  • zapojenie do medzinárodných projektov
  • prácu na medzinárodných komparatívnych výskumoch Slovenska
  • možnosť odborného rastu
Požadujeme
  • ukončené doktorandské štúdium (prípadne doktorandské štúdium tesne pred ukončením) v odbore sociológia, ekonómia, politológia, sociálna geografia, prípadne v inom príbuznom odbore
  • výraznú skúsenosť s akademickým publikovaním preukázanú publikáciami v relevantných vedeckých časopisoch alebo knihách publikovaných v etablovaných vydavateľstvách
  • vynikajúcu znalosť angličtiny slovom aj písmom
Oceníme, ak
  • ste absolvovali štúdijný pobyt na prestížnom akademickom pracovisku mimo Slovenska
  • máte skúsenosť s prácou so štatistickým softvérom a ovládate pokročilé metódy štatistickej analýzy

Ponúkané mzdové ohodnotenie od 1 400,- do 1 870,- EUR v závislosti od dĺžky praxe. Čerství absolventi doktorandského štúdia do 12 mesiacov po ukončení majú nárok na kompenzačný príspevok 150,- EUR mesačne. Doktorandi do štyroch rokov od ukončenia štúdia môžu získať súťažne udeľované štipendium vo výške 300,- EUR mesačne.

Aktuálne výberové konanie na pozíciu vedeckého/ej pracovníka/čky Sociologického ústavu SAV je otvorené do 20.6.2023. Najskorší možný nástup je 1.9.2023, prípadne neskôr podľa dohody.

Prihlásiť sa do výberového konania môžete zaslaním motivačného listu a životopisu vrátane zoznamu publikovaných akademických textov do 20.6.2023 na e-mailovú adresu miloslav.bahna@savba.sk.

Vybraní uchádzači a uchádzačky budú pozvaní na online pohovor na konci júna 2023.