Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výberové konanie na pozíciu vedeckého pracovníka Sociologického ústavu SAV

Sociologický ústav SAV v Bratislave hľadá kandidátky/kandidátov na pozíciu vedeckého pracovníka.

Ponúkame
  • tvorivú prácu pre ľudí so záujmom o akademický výskum
  • zapojenie do medzinárodných projektov
  • prácu na medzinárodných komparatívnych výskumoch Slovenska
  • možnosť odborného rastu
Požadujeme
  • ukončené doktorandské štúdium (prípadne doktorandské štúdium tesne pred ukončením) v odbore sociológia, ekonómia, politológia, sociálna geografia, prípadne v inom príbuznom odbore
  • výraznú skúsenosť s akademickým publikovaním preukázanú publikáciami v relevantných vedeckých časopisoch alebo knihách publikovaných v etablovaných vydavateľstvách
  • vynikajúcu znalosť angličtiny slovom aj písmom
Oceníme, ak
  • ste absolvovali štúdijný pobyt na prestížnom akademickom pracovisku mimo Slovenska
  • máte skúsenosť s prácou so štatistickým softvérom a ovládate pokročilé metódy štatistickej analýzy

Prihlášku na pozíciu vedeckého pracovníka môžete zasielať do 15.6.2022 na e-mailovú adresu miloslav.bahna@savba.sk. Prihláška musí obsahovať motivačný list a životopis vrátane zoznamu publikovaných akademických textov.

Ponúkame hrubú mzdu vo výške 1 120 až 1 525 EUR podľa dĺžky praxe. Nad rámec hrubej mzdy je možnosť získať štipendium pre post-doktorandov vo výške 300 EUR na obdobie 2 + 1 rokov určené pre kandidátov/ky s mimoriadnymi publikačnými výstupmi. Čerství absolventi PhD štúdia sa môžu uchádzať o štipendium vo výške 150 EUR.

Ústav poskytuje výkonové prémie na základe publikačných výstupov a zapojenia do projektov.

Vybraných záujemcov pozveme na (online) pohovor v júni 2022.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava