Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Knižnica SÚ SAV

Adresa
img
Klemensova 19
813 64 Bratislava
IV. poschodie, č. dv. 97

Vstup do on-line katalógu knižnice.

Kontakt

PhDr. Elena Kajabová
tel.: +421-2-529 64 355 kl. 107
fax.: +421-2-529 61 315
e-mail: socukniz@savba.sk

Výpožičné hodiny

Pondelok - Štvrtok: 10.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.
Piatok: 10.00 – 12.00 hod.

V prípade záujmu o knižničné služby nás prosím kontaktujte vopred prostredníctvom uvedenej mailovej adresy, resp. telefonicky.

Knižnica je špeciálnou knižnicou a je súčasťou jednotnej informačnej sústavy SAV. Fond knižnice tvorí viac ako 13 000 knižničných jednotiek odbornej, encyklopedickej a slovníkovej literatúry a štatistických materiálov. Časopisecký fond obsahuje 21 titulov zahraničných odborných časopisov a 26 titulov časopisov domácej produkcie. Knižnica začala v roku 2011 budovať on-line katalóg.

Predaj publikácií z produkcie Sociologického ústavu SAV

Publikácie z produkcie Sociologického ústavu SAV je možné zakúpiť aj osobne na Sociologickom ústave SAV. Pri osobnom odbere je na cenu publikácie poskytnutá zľava 25% z odporúčanej maloobchodnej ceny uvedenej v katalógu publikácií.

V prípade záujmu o kúpu formou osobného odberu nás prosím vopred kontaktujte prostredníctvom uvedenej mailovej adresy, resp. telefonicky.

Služby knižnice
  • akvizícia, spracovanie a katalogizácia a sprístupňovanie domácej a zahraničnej odbornej literatúry
  • prezenčné a absenčné výpožičné služby pre zamestnancov ústavu
  • prezenčné výpožičné služby pre externých používateľov
  • medziknižničná a medzinárodná výpožičná služba pre zamestnancov ústavu
  • evidencia publikačnej činnosti zamestnancov Sociologického ústavu SAV a ohlasov na ich publikácie v databáze EPCA; spracovávanie výstupov z databázy na základe požadovaných kritérií
  • výmena publikácií
  • reprografické služby
Podmienky poskytovania služieb sú upravené v Knižničnom a výpožičnom poriadku. [ kniznicny_poriadok.pdf ]

Knižnice
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava