Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Kontakty

Sociologický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

IČO: 679 135
DIČ: 2021355391
Číslo účtu:
SK32 8180 0000 0070 0000 7706

Ukázať na mape.

Telefón: (+421) (2) 52 964 355
Fax: (+421) (2) 52 962 315
E-mail: sociolog@savba.sk

www.sociologia.sav.sk

Kontakty na pracovníkov nájdete tu.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava