Zápisnice z rokovaní Vedeckej, Správnej a Dozornej rady SÚ SAV, v. v. i. sú k dispozícii nižšie:

Zoznam priložených súborov:
Zapisnica_doplnujuca_volba_spravna_rada_SU_SAV_vvi_26.6.2024.pdf ]
Zapisnica_z_rokovania_Dozornej_rady_SU_SAV_vvi_26.1.2023.pdf ]
Zapisnica_z_rokovania_Spravnej_rady_SU_SAV_vvi_1.2.2023.pdf ]
Zapisnica_z_rokovania_Spravnej_rady_SU_SAV_vvi_1.3.2023.pdf ]
Zapisnica_z_rokovania_Spravnej_rady_SU_SAV_vvi_14.12.2022.pdf ]
Zapisnica_z_rokovania_Spravnej_rady_SU_SAV_vvi_20.3.2024.pdf ]
Zapisnica_z_rokovania_Spravnej_rady_SU_SAV_vvi_23.3.2022.pdf ]
Zapisnica_z_rokovania_Spravnej_rady_SU_SAV_vvi_24.7.2018.pdf ]
Zapisnica_z_rokovania_Spravnej_rady_SU_SAV_vvi_25.1.2023.pdf ]
Zapisnica_z_rokovania_Spravnej_rady_SU_SAV_vvi_25.5.2022.pdf ]
Zapisnica_z_rokovania_Spravnej_rady_SU_SAV_vvi_26.7.2018.pdf ]
Zapisnica_z_rokovania_Spravnej_rady_SU_SAV_vvi_8.3.2022.pdf ]
Zapisnica_z_rokovania_Vedeckej_rady_SU_SAV_vvi_13.3.2024.pdf ]
Zapisnica_z_rokovania_Vedeckej_rady_SU_SAV_vvi_15.3.2023.pdf ]
Zapisnica_z_rokovania_Vedeckej_rady_SU_SAV_vvi_23.10.2023.pdf ]
Zapisnica_z_rokovania_Vedeckej_rady_SU_SAV_vvi_24.7.2018.pdf ]
Zapisnica_z_rokovania_Vedeckej_rady_SU_SAV_vvi_25.7.2018.pdf ]
Zapisnica_z_rokovania_Vedeckej_rady_SU_SAV_vvi_26.6.2023.pdf ]
Zapisnica_z_rokovania_Vedeckej_rady_SU_SAV_vvi_26.6.2024.pdf ]
Zapisnica_z_rokovania_Vedeckej_rady_SU_SAV_vvi_31.1.2024.pdf ]
Zapisnica_zo_zasadnutia_Spravnej_rady_SU_SAV_vvi_10.5.2023.pdf ]
Zapisnica_zo_zasadnutia_Spravnej_rady_SU_SAV_vvi_14.6.2023.pdf ]
Zapisnica_zo_zasadnutia_Spravnej_rady_SU_SAV_vvi_17.4.2024.pdf ]
Zapisnica_zo_zasadnutia_Spravnej_rady_SU_SAV_vvi_18.10.2023.pdf ]
Zapisnica_zo_zasadnutia_Spravnej_rady_SU_SAV_vvi_28.3.2023.pdf ]
zapisnica_z_rokovania_Vedeckej_rady_SU_SAV_vvi_18.9.2023.pdf ]