||| SOCIOLOGICKÝ ADRESÁR |||


Vybrané sociologické (a príbuzné) pracoviská a linky na Slovensku:
Selected sociological (and related) institutions and links in Slovakia:

Vybrané sociologické (a príbuzné) pracoviská a linky v Čechách:
Selected sociological (and related) institutions and links in Czech Republic:

Zaujímavé prepojenia do (sociologického) sveta:
Interesting links in (sociological) world:

Linky na vybrané elektronické knižnice, časopisecké databázy:
Links for selected electronic libraries, journals databases:

Linky na vybrané vydavateľstvá pre spoločenské a humanitné vedy:
Links for selected publishers in social sciences and humanities:

Linky na nadácie, fondy, štipendiá, granty a pod.:
Links for reasearch grants, funds, scholarships etc.:

(v prípade návrhov na zaujímavé linky pošlite e-mail)


Copyright © 2000-2005, Sociologický ústav SAV
WeB Katarína Strapcová


Domovská stránka
História SÚ SAV | Organizačná štruktúra | Zoznam pracovníkov | Výskumné projekty |
Časopis SOCIOLÓGIA | Slovenská sociologická spoločnosť | Knižnica SÚ SAV |
Slovenská akadémia vied | Sociológia LINKS | Podujatia