História SÚ SAV
Organizačná štruktúra
Zoznam pracovníkov
Správy o činnosti SÚ SAV
Kontakty
Knižnica SÚ SAV
Sociológia LINKS
||||||| www.sociologia.sav.sk |||||||
Podujatia, akcie
Publikácie, dokumenty on-line
Vybrané publikácie
Výskumné projekty
Výskum európskych hodnôt
(European Values Study)
Archív dát SÚ SAV
||||||| www.sociologia.sav.sk |||||||
časopis SOCIOLÓGIA
Slovenská sociologická spoločnosť
Slovenská akadémia vied
[English Version]  

vchod
kde nás nájdete?


Sociologický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

[mapa]

TELEFÓN: (+421) (2) 52 964 355
FAX: (+421) (2) 52 962 315
E-MAIL: sociolog@savba.sk

http://www.sociologia.sav.sk

Copyright © 2000-2007, Sociologický ústav SAV
WeB Katarína Strapcová
Posledná úprava 11.4.2007