||| KNIŽNICA |||

SOCIOLOGICKÉHO ÚSTAVU SAV

KNIŽNICA JE OTVORENÁ DENNE OD 9,30-11,30 A 13,00-15,00!

Mgr. Adriana Cenká
IV. poschodie, č. dv. 97
Klemensova 19
813 64 Bratislava
tel.: +421-2-529 64 355
fax.: +421-2-529 61 315
e-mail: socukniz@savba.sk

Fond knižnice tvorí 8770 knižničných jednotiek odbornej, encyklopedickej a slovníkovej literatúry a štatistických materiálov. Časopisecký fond obsahuje 21 titulov zahraničných odborných časopisov a 26 titulov časopisov domácej produkcie.

Knižnica buduje autorský a systematický dokumentačný katalóg v lístkovej forme. Od roku 1991 sa vytvára počítačová databáza bibliografických údajov knižničného fondu a publikačnej činnosti pracovníkov ústavu.

Knižnica poskytuje služby: (okrem pracovníkov SAV aj ostatným záujemcom)

Vybrané knižnice a on-line databázy na Slovensku:

Linky na vybrané elektronické knižnice a časopisy:

Linky na vybrané vydavateľstvá:

...odporúčame tiež nazrieť do Sociológia LINKS


Copyright © 2000-2005, Sociologický ústav SAV
WeB Katarína Strapcová


Domovská stránka
História SÚ SAV | Organizačná štruktúra | Zoznam pracovníkov | Výskumné projekty |
Časopis SOCIOLÓGIA | Slovenská sociologická spoločnosť | Knižnica SÚ SAV |
Slovenská akadémia vied | Sociológia LINKS | Podujatia