Doba trvania: 1 / 2024-12 / 2027
Program: Horizon Europe (HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY)
Riešitelia zo SÚ SAV: Dominik Želinský, Patrik Gažo

Koordinátor projektu: Universität Wien (Anna Durnová)

Spoluriešiteľské organizácie: Universität Wien, Univerzita Karlova, Sociologický ústav SAV, v.v.i., Metropolitní univerzita Praha, Tartu Ulikool – University of Tartu, Universität Bielefeld, Scuola Normale Superiore, Universiteit Utrecht, Universitetet i Oslo – University of Oslo, Universidad de Valladolid, Člověk v tísni

Abstrakt: Projekt Climate, Inequality, and Democratic Action: The Force of Political Emotions (CIDAPE) sa sústredí na analýzu komplexnej súhry medzi zmenou klímy a sociálnymi a ekonomickými nerovnosťami. Jeho cieľom je porozumenie tomu, akú úlohu zohrávajú emócie v politickej participácii občanov a komunikácii vlád a medzinárodných inštitúcií. Pochopenie a reagovanie na emocionálne (re)akcie občanov sú nevyhnutné na dosiahnutie koordinovanej, demokratickej akcie. Zámerom CIDAPE je vytvoriť komplexný prístup k multidisciplinárne analýze významu politických emócií v európskej politike klimatickej zmeny