Program: Chance
Doba trvania: 1.11.2022 – 1.11.2025
Spoluriešiteľské pracovisko: Sociologický ústav, SAV v. v. i.
Koordinátorka projektu za Sociologický ústav, SAV v. v. i.: Elżbieta Drążkiewicz (do 31.7.2023), Marianna Mrva (od 1.8.2023)

Členovia konzorcia:
Clare Birchall, King’s College London (vedúca projektu)
Michael Butter, University of Tuebingen
Elzbieta Drazkiewicz, Lund University
Mari-Liis Madisson, University of Tartu
Nebojša Blanuša, University of Zagreb

Spolupracujúci partneri:
Oriana Ivkovic Novokmet, Miodrag Suvakovic, Harald Weilnbock, Hanne Wurzel, Uli Jager, Joe Collenette, Urmo Soonvald, Magdalena Biernat

O projekte:
Digitálne komunikačné technológie umožňujú výmenu, prispôsobovanie a prijímanie konšpiračných teórií v nevídanej rýchlosti a rozsahu, čím uľahčujú vytváranie tzv. kontraverejnosti, ktorej členov spája sklon k dezinformáciám. Projekt REDACT analyzuje, ako digitalizácia formuje formu, obsah a dôsledky konšpiračných teórií, vrátane online spoločenskosti a offline konania a ich dôsledkov.
Projekt REDACT sa zaoberá online konšpiračnými teóriami a kontraverejnosťami v rôznych európskych regiónoch (západná Európa, stredná Európa, Pobaltie a Balkán) s cieľom vypracovať spoľahlivé odporúčania v súvislosti s konšpiračnými teóriami pre tvorcov politík, regulátorov médií, fact-chechingové organizácie a organizácie zamerané na monitorovanie extrémizmu, ako aj samotné internetové spoločenstvá.

https://chanse.org/redact/