Doba trvania: 8 / 2023 - 7 / 2028
Program: ERC Starting Grant 2022

Zodpovedná riešiteľka: Elżbieta Drążkiewicz, PhD. (Lund University)

Koordinátor projektu: Lund university

Spoluriešiteľ projektu: Sociologický ústav SAV, v. v. i.

V posledných rokoch sa konšpiračné teórie stali dôležitou témou nielen pre ľudí, ktorí ich šíria, ale aj pre tých, ktorí sa obávajú ich dôsledkov a navrhujú iniciatívy na boj proti ére "postpravdy". Sú vnímané ako veľká hrozba pre liberálne demokracie a sú čoraz častejšie predmetom zásahov zo strany štátu. Aj mnohé mimovládne organizácie sa v súčasnosti venujú prevencii a boju proti konšpiračným teóriám. Je zrejmé, že konšpiračné teórie sa stali veľmi polarizujúcou témou. Cieľom projektu CONSPIRATIONS je analyzovať toto rastúce napätie v súvislosti s konšpiračnými teóriami v Európe. Projekt navrhuje inovatívny prístup, ktorý presahuje výlučné zameranie na "hľadačov pravdy" (tzv. truthers) a skúma aj perspektívu "obhajcov pravdy". Tento projekt bude analyzovať konšpiračnú teóriu nie ako samostatný fenomén, ale ako výsledok komplikovaného vzťahu spájajúceho zainteresované strany, ktoré konšpiračná priepasť rozdeľuje aj spája. Rozšírením záberu štúdia z konšpiračných teórií na konflikty týkajúce sa konšpiračných teórií bude CONSPIRATIONS skúmať možnosť, že svety týchto aktérov sa navzájom konštituujú. Tento prístup presahuje otázku, kto sa mýli a čo s tým robiť. Namiesto toho ponúka hlbšie pochopenie samotných konfliktov, ktoré majú pre súčasnú Európu naliehavý význam. Toto pochopenie zasa poskytne lepšie poznatky na riešenie škodlivých účinkov sporu o konšpirácie. Dôležitým predpokladom tohto návrhu je, že odpoveď nespočíva v riešení obsahu samotných konšpiračných teórií, ale skôr v riešení podmienok, ktoré podporujú ich vznik. Sekundárnym cieľom je pochopiť, ako sú tieto konflikty ovplyvnené sociálnymi kontextami a ako sa vyvíjajú v rôznych európskych prostrediach. Ciele tohto projektu sa dosiahnu prostredníctvom etnografických prípadových štúdií v Belgicku, Bulharsku, Estónsku, Nemecku, Poľsku, Švédsku a inštitúciách EÚ.