Program: VEGA 2/0115/23
Doba trvania: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Zodpovedný riešiteľ: Jozef Zagrapan
Spoluriešitelia: Miloslav Bahna, Silvia Miháliková, Ángel Torres-Adán, Ondrej Buchel, Vladimír Hurban

Anotácia: Voľby sú jednou z najdôležitejších charakteristík demokratických režimov a jedným z kľúčových zdrojov legitimity vládnucich politikov. Zatiaľ čo výsledky a charakteristiky parlamentných volieb, spoločne s ich volebným systémom a súperiacimi stranami a kandidátmi sú predmetom pomerne významného vedeckého záujmu, naša znalosť lokálnej volebnej arény na Slovensku je prekvapivo obmedzená, hlavne čo sa týka volieb kandidátov do zastupiteľstiev obcí. Cieľom tohto projektu je zaplniť túto významnú medzeru vo výskume lokálnych volieb na Slovensku. Našim záujmom je v prvom rade zozbierať unikátne kompletné dáta o kandidátoch a volebných výsledkoch, ktoré nie sú inak dostupné a ani publikované centrálnymi orgánmi. Následne nám tieto dáta umožnia skúmať volebnú súťaživosť, volebnú účasť, charakteristiky kandidátov a ďalšie vlastnosti volebného systému na lokálnej úrovni, ktorý nie je vo svete široko využívaný.