Program: VEGA 2/0133/22
Doba trvania: 1 / 2022 – 12 / 2025
Zodpovedný riešiteľ: Elżbieta Drążkiewicz
Spoluriešitelia: Robert Klobucký, Kamil Charvát

Cieľom projektu je vysvetliť významy a priebeh konfliktov týkajúcich sa toho, čo je pravda, v postfaktickom postcovidovom svete. Venovať sa budem tomu, ako špecifické politické kultúry v Poľsku a na Slovensku podporujú alebo bránia konfliktom o tom, čo je pravda. Sústredím sa na to, ako sa konšpiračné teórie a označovanie za konšpiračné teórie stávajú politickou technológiou a zbraňou v politických konfliktoch. Komparatívny a kvalitatívny prístup mi umožnia preskúmať, ako konkrétne politické kultúry a historické kontexty vplývajú na to, ako spoločnosti rozlišujú medzi oprávnenými obavami, „zdravou“ podozrievavosťou a „paranoidným“ myslením. Cieľom je prebádať ako špecifické politické kultúry podporujú, posilňujú, alebo naopak oslabujú a bránia konfliktom o pravde. Materiál získaný počas tohto projektu bude analyzovaný vo vzťahu s dostupnými štúdiami zo západných krajín. Projekt tak poskytne lepšie porozumenie všeobecným a jedinečným črtám konšpiračných teórií v Západnej a Strednej a Východnej Európe.