Program: VEGA 2/0068/22
Doba trvania: 1 / 2022 – 12 / 2024
Zodpovedný riešiteľ: Robert Klobucký
Spoluriešitelia: Marianna Mrva, Jozef Zagrapan, Elzbieta Drazkiewicz-Grodzicka, Paula Ivanková
Riešiteľ z externej organizácie: Roman Džambazovič (Katedra sociológie FF UK)

Dôležitosť dôvery pre spoločnosť zdôrazňujú spoločenské vedy už dlhodobo, v súčasnosti sme však svedkami procesov, ktoré ju ešte viac zvýrazňujú, ako napríklad polarizácia spoločnosti, nárast rôznych foriem extrémizmu, populizmus, či všadeprítomné konšpiračné myslenie. Sú to javy, ktoré môžu súvisieť s rozšírenosťou nedôvery v spoločnosti – či už nedôvery medzi ľuďmi, alebo nedôvery k inštitúciám. Cieľom nášho projektu je otestovať hypotézu, že jedným zo spoločných menovateľov menovaných skutočností je dôvera, ktorá je na Slovensku podľa medzinárodných výskumov dlhodobo na veľmi nízkej úrovni. Prostredníctvom nášho projektu sa teda pokúsime odkryť širšie spoločenské súvislosti dôvery, pričom sa zameriame nielen na jej dôsledky, ale aj na jej determinanty.