Riešitelia z SÚ SAV: Silvia Miháliková, Marianna Mrva
Riešiteľ z externej organizácie: Peter Guráň (Trnavská univerzita, Filozofická fakulta)
Projekt: VEGA 2/0122/19
Trvanie: 01/2019 – 12/2021

Abstrakt:
Spoločenská dôvera je v spoločenských vedách považovaná za základnú podmienku a tmel spoločenského života, ktorá umožňuje fungovanie medziľudských vzťahov a demokratických inštitúcií. Slovenská republika, spolu s mnohými inými post-komunistickými krajinami, patrí medzi krajiny s nízkou spoločenskou, ako aj inštitucionálnou dôverou, doteraz však táto problematika nebola analyzovaná v celej svojej komplexnosti. Jedným z hlavných cieľov projektu je poskytnúť odpoveď na otázku, aký je stav spoločenskej dôvery na Slovensku, akými zmenami prešla od roku 1990 a aký je jej vzťah k demokracii. V tejto súvislosti nás bude tiež zaujímať vzťah konšpiračných presvedčení a dôvery. Pri skúmaní politickej dôvery sa zameriame i na jej vizuálnu komunikáciu.