Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výskumné projekty

imgEVALVET - Hodnotenie odborného vzdelávania a prípravy v novom ekonomickom rámci (Evaluation of Vocational Education and Training in the new economic framework)

Zodpovedný riešiteľ v SR: (od 31. 1. do 31. 12. 2012) Zuzana Kusá
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31.12. 2012
Spoluriešitelia mimo SAV: Mgr. Katarína Gajdošová (FF UK Bratislava)

Akronym: EVALVET
Projekt č. 505536-LLP-1-2009-1-IT-KA1-KA15CR
Program: Európska Komisia, Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru – Program celoživotného vzdelávania; Financovanie prostredníctvom Výkonnej agentúrou Európskej komisie pre vzdelávenie, audiovizualizáciu a kultúru. (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency of the European Commission) eacea.ec.europa.eu
Koordinátor: Fondazione Giacomo Brodolini Rím, Taliansko www.evalvet.eu

Partnerské inštitúcie: Marchmont Observatory University of Exeter Spojené Kráľovstvo, I.Zone Knowledge Systems, S.A. Portugalsko, The University Babes-Bolyai Cluj Rumunsko, Social Economy and Regional Development in Scandinavia (SERUS Ek.För) Švédsko, Academy of Humanities and Economics in Lodz (AHE) Poľsko, The Servicio Andaluz de Empleo, SAE Španielsko.

Anotácia:
EVALVET je financovaný v rámci projektu Celoživotného vzdelávania Európskej komisie. Projekt koordinuje Fondazione Giacomo Brodolini (Rím, Taliansko) a je doňho zapojených osem krajín: Portugalsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Cieľom projektu je testovať nástroje pre hodnotenie a meranie kvantitatívnej a kvalitatívnej participácie znevýhodnených skupín na odbornom vzdelávaní a výcviku. Hlavnými cieľmi projektu sú:

1. posilniť spravovanie programov odborného vzdelávania v rámci decentralizačných procesov na národnej úrovni a prispieť k lepšiemu porozumeniu aktivít jednotlivých krajín v oblasti odborného vzdelávania a výcviku znevýhodnených skupín

2. pomôcť národným a miestnym tvorcom vzdelávacej politiky zlepšiť ich poznanie bariér účasti znevýhodnených skupín na odbornom vzdelávaní

3. výmena poznania a dobrej praxe, ktorá posilní proces vzájomného učenia na zvýšenie efektívnosti iniciatív v rámci odborného vzdelávania.

Bulletin projektu:
[ Evalvet_bulletin_2012_6.pdf ]
[ Evalvet_bulletin_2012_4.pdf ]
[ Evalvet_bulletin_2012_5.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava