Uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi ústavom a Slovenskou sociologickou spoločnosť pri SAV

Zoznam priložených súborov:
SSS-SAV-Zmluva2011 b.pdf ]