Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu sociológia - o realizácii doktorandského štúdia

Zoznam priložených súborov:
Individ-dohoda-Szoradova b.pdf ]