Dohoda o uskutočňovaní doktorandského študijného programu v študijnom odbore Teória a metodológia sociológie, ktorý bol akreditovaný na Filozofickej fakulte UK.
Predmetom dohody je spolupráca zúčastnených strán pri realizácii doktorandského študijného
programu v dennej alebo externej forme.

Zoznam priložených súborov:
Dohoda doktorandske-studium 2015 b.pdf ]