Dohodu o realizácii doktorandského štúdia Mgr. Patrície Szoradovej v odbore
sociológia a sociálna antropológia, v externej forme štúdia