Dohodu o realizácii doktorandského štúdia Mgr. Terézie Tomáschovej v odbore
sociológia a sociálna antropológia, v externej forme štúdia

Zoznam priložených súborov:
Individ-dohoda-Tomaschova b.pdf ]