Dohodu o realizácii doktorandského štúdia Mgr. Ľubomíra Sottníka v odbore sociológia v dennej forme

Zoznam priložených súborov:
Individ-dohoda-Sottnik b.pdf ]