Dohodu o realizácii doktorandského štúdia Jakuba Popíka v odbore
sociológia asociálna antropológia, v dennej forme štúdia

Zoznam priložených súborov:
Individ-dohoda-Popik b.pdf ]