dohoda o realizácii doktorandského štúdia Mgr. Dominiky Oriškovej v odbore sociológia v dennej forme,

Zoznam priložených súborov:
Individ-dohoda-Oriskova b.pdf ]