Dohodu o realizácii doktorandského štúdia Mgr. Marianny Mrva v odbore sociológia, v dennej forme

Zoznam priložených súborov:
Individ-dohoda-Mrva b.pdf ]