Dohodu o realizácii doktorandského štúdia Mgr. Simony Konečnej, v odbore
sociológia a sociálna antropológia, v dennej forme štúdia

Zoznam priložených súborov:
Individ-dohoda-Konecna b.pdf ]