uzatvorenie dohody o realizácii doktorandského štúdia Mgr. Kamila
Charváta v odbore sociológia, v dennej forme štúdia

Zoznam priložených súborov:
Individ-dohoda-Charvat b.pdf ]