Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zoznam priložených súborov:
DinersClub-2008-b.pdf ]