predmet faktúry : Editovanie textov k problematike suburbanizácie a zanášanie opráv po
jazykovej korektúre - technická úprava tabuliek a grafov

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 140 b.pdf ]