Predmet faktúry: polygrafické spracovanie časopisu Sociológia č. 1/2019

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 137 b.pdf ]