Predmet faktúry - stoly 3x, kontajnery 3x

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 135 b.pdf ]