Predmet faktúry: drobný kancelársky materiál

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 134 b.pdf ]