Predmetom faktúry - polygrafické práce - na publikácii Slovensko '16 (ed. V. Krivý)

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 131 b.pdf ]