Predmetom faktúry je SK_Data - jednorázový export databázy

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 130 b.pdf ]