Predmet faktúry: knihy (doplatok a oprava cien k zakúpeným knihám)

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 129 b.pdf ]