Predmet faktúry: Harmonizácia integrovaného dátového súboru EVS (pre účely komparácie zo štyroch vĺn výskumu)

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 126 b.pdf ]