Predmet faktúry: príprava dátového súboru a analýzy

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 125 b.pdf ]