Predmet faktúry : Tekuté zlo (Zygmunt Bauman, Leonidas Donskis)

Náboženství a sekularita (Ondrej Štéch)

Vlastní Búh (Ulrich Beck

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 122 b.pdf ]