Predmet faktúry: rozúčtovanie el.energie a vodného,stočného a zrážkovej vody za mesiac 10/2018. za

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 120 b.pdf ]